Facendo clic na ligazón que se atopa ao final desta páxina abrirase unha pestaña nova que mostra a web da Diputación da Coruña.

Para consultar a normativa de Coirós, seleccione “Coirós” no desplegable co título “Entidades” e a continuación faga clic en “Mostrar entidad”.

Encontrará a información sobre Impostos obrigatorios (IBI, IVTM), Impostos potestativos, taxas (auga, dominio público local, instalacións, lixo, saneamento e subsolo), ordeanzas non fiscais e prezos públicos da auga.

Este contido depende da Diputación, de forma que pode actualizarse en calqueira intre.

Aquí podes consultar toda a información relativa a normativa e ordenanzas