O Concello de Coirós conta entre os seus servizos cunha Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) propia, integrada na Rede galega de Información xuveni, da Dirección Xeral de Xuventudel. Esta rede e as oficinas que a conforman, así como os programas e iniciativas promovidas tanto por organismos privados como públicos en materia de xuventude, están reguladas en virtude do Decreto 50/2000 do 20 de xaneiro (publicado no DOG nº 49 do 10 de marzo). A colaboración entre a Omix e as asociacións xuvenís e culturais é moi estreita, realizando ó longo do ano varias accións conxuntas para chegar á poboación dun xeito máis directo.

Escolas Deportivas e Culturais

Actividades de Verán para a mocidade

Actividades para mozos e mozas de 12 a 18 anos (Coirós en Acción)
Durante o mes de xullo, ofértase o programa de verán para mozos e mozas que queren ocupar o seu tempo libre de maneira responsable e a través dun espazo de diversión e aprendizaxe a través dun grupo de iguais. O programa inclúe unha serie de actividades flexibles que atenden ós centros de interese dos participantes, destacando sendeirismo, supervivenciae vivac, primeiros auxilios, orientación, cócteles con frutas naturais, cociña do mundo, fotografía, obradoiro de DJ, entre outras. O progama está financiado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Campo voluntariado “Monte da Espenuca” mozos e mozas de 18 a 30  Dende o verán de 2016, o Concello de Coirós oferta o campo dentro do programa de Campos de Voluntariado da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. O campo nos primeiros anos foi de ámbito internacional, pero na actualidade pasou a ser nacional.

Con esta iniciativa, un grupo de mozos e mozascolaboran co Concello co asesoramento da Fundación Fragas do Mandeo na labor de recuperación do bosque autóctono e a eliminación de especies exóticas invasoras no lugar de Chelo, así como a limpeza do lixo en diferentes rutas.

Servizo de Asociacionismo

A OMIX ofrece un servizo de orientación de cara ó asociacionismo municipal. A orientación pasa polos trámites xerais para constituirse e ata o asesoramento na solicitude de axudas municipais, provinciais e autonómicas. As asociacións poden solicitar apoio na súa xestión así como en tódalas necesidades que poidan plantexarse.

Atención ao Público

Tfno: 981 796 088

E-mail: omix@coiros.es

Whatsapp: 628 801 576

De luns a venres das 9:00 ás 14:00 horas.

Edificio de Usos Múltiples do Concello de Coirós, 1ª planta. Coirós de Arriba, 55-A. 15316 Coirós (A Coruña)

BAILOTERAPIA

Calendario: Do 06/10/2020 ó 27/05/2021 Horario: Luns de 17.15 a 18 horas. Lugar: Polideportivo municipal

ZUMBA E BAILE MODERNO PARA NEN@S
Calendario: Do 05/10/2020 ó 31/05/2021 Horario: Luns de 17.15 a 18 horas. Lugar: Polideportivo municipal

PERCUSIÓN
Calendario: Do 01/10/2020 ó 27/05/2021 Horario: Xoves de 20:30 a 21:30 horas. Lugar: Centro Social de Queirís. Actividade incluída dentro da escola de baile e música tradicional de Coirós.

GAITA
Calendario: Do 01/10/2020 ó 27/05/2020 Horario: Xoves de 19 a 20:30 horas para adultos e venres de 18:00 a 20:00 (2 grupos). Lugar: Centro Social de Queirís. Actividade incluída dentro da escola de baile e música tradicional de Coirós.

PANDEIRETA ADULT@S
Calendario: Do 01/10/2020 ó 27/05/2020 Horario: Grupo martes de 20:30 a 21:30 horas e grupo xoves de 18:15 a 19:15 horas. Lugar: Centro Social de Coirós. Dous grupos; iniciación os martes de 20:30 a 21:30 e avanzado os xoves de 18:15 a 19:15

PANDEIRETA NEN@S
Calendario: Do 01/10/2020 ó 27/05/2020 Horario: martes de 17.30 a 20.30 horas (grupos de pícar@s, nen@s, moz@s). Lugar: Centro Social de Coirós.

XIMNASIA DE MANTEMENTO 
Calendario: Do 05/10/2020 ó 31/05/2021 Horario: Luns e mércores de 18 a 19 e de 19 a 20 horas. Lugar: Polideportivo municipal.

BAILES DE SALÓN
Calendario: Do 03/10/2020 ó 29/05/2020 Horario: Sábado de 18:30 a 20:00 horas. Lugar: Polideportivo municipal.

IOGA ADULT@S
Calendario: Do 02/10/2020 a 28/05/2021 Horario: Venres de 20:30 a 21:30 horas. Lugar: Polideportivo municipal.

ZUMBA ADULT@S
Calendario: Do 05/10/2020 ó 31/05/2021 Horario: Luns e mércores de 20:30 a 21:15 horas. Lugar: Polideportivo municipal.

INFORMÁTICA
Calendario: Do 06/10/2020 ó 27/05/2021 Horario: mércores  de 20:30 a 21:30 horas. Lugar: Aula de Informática.

PATINAXE PARA NEN@S
Calendario: Do 02/10/2020 ó 28/05/2021 Horario: Venres de 17.30 a 20.30 horas(3 grupos). Lugar: Polideportivo Municipal A Cortella.

PINTURA
Calendario: Do 07/10/2020 ó 26/05/2021 Horario: Mécores de 17 a 18 horas e de 18:15 a 19:15 horas (Dous grupos). Lugar: Centro Social. Nenos/as a partir de 4 anos (2 grupos en función da idade).

TEATRO
Calendario: Do 02/10/2020 ó 28/05/2021 Horario: Venres de 16:30 a 18:00 horas.  Lugar: Centro Social. Nenos/as a partir de 5 años (2 grupos en función da idade).

INGLÉS PARA NEN@S EN OIS
Calendario: Do 03/10/2019 ó 28/05/2020 Horario: Xoves de 16:00 a 17:15 horas e de 17:15 a 18:30 horas.  Lugar: Sociedade “Fillos de Ois”. Actividade para nenos/as de 4 a 14 anos (dous grupos en función da idade).

INGLÉS PARA NEN@S NO CONCELLO
Calendario: Do 06/10/2020 ó 25/05/2021 Horario: Martes de 18:15 a 19:15 horas e de 19:15 a 20:15 horas (dous grupos) e xoves de 18:45 a 20:00 horas.  Lugar: Centro Social. Actividade para nenos/as de 4 a 14 anos.

BOLILLOS
Calendario: Do 07/10/2020 ó 26/05/2021 Horario: Mércores de 16:00 a 18:00 horas. Lugar: Edificio do Concello.

BORDADO
Calendario: Do 01/10/2020 ó 27/05/2021 Horario: Xoves de 16:00 a 18:00 horas. Lugar: Centro Social.

MANUALIDADES NO CONCELLO
Calendario: Do 6/10/2020 ó 25/05/2021 Horario: Martes de 10:30 a 12:30 horas. Lugar: Edificio do Concello.

CORO
Calendario: Do 05/10/2020 ó 31/05/2021 Horario: Luns de 17:45 a 19:15 horas. Lugar: Centro Social.

MEMORIA
Calendario: Do 06/10/2020 ó 25/05/2021 Horario: Martes de 16:00 a 18:00 horas. Lugar: Centro Social.

Información e inscricións: información no edificio de usos múltiples ou no teléfono 981 796 088 e inscricións na sede electrónica ou no rexistro do Concello. Prezo: pagos trimestrais excepto o último periodo que será bimensual. Empadroados: 18€/trimestre agás bordado, bolillos e manualidades que son 24€/trimestre. Non empadroados: 36€/trimestre, agás bordado, bolillos e manualidades que son 48€/trimestre

Expedición do carné xove
Expedición do carné xove, que poden solicitar todos os mozos e mozas de 12 a 30 anos. Con el podese acceder a diferentes bens e servizos a través de descontos ou vantaxes no tren, cines, comercios, autoescolas, aloxamentos, programas da Dirección Xeral de Xuventude, etc. Este carné está homologado cos que emiten o resto das comunidades autónomas e países de Europa que están adheridos a este programa, polo que se pode utilizar en calquera deles nas mesmas condicións, agás excepcións propias de cada comunidade ou país.

Programa de voluntariado xuvenil
Dirixido a mozos e mozas maiores de 16 anos poden colaborar co departamento nesto programa. O requisito, ademáis da idade, é colaborar en algún programa municipal alomenos durante 15 días cunha xornada mínima de 6 horas diarias, pola que percibirán a cantidade de 6€ en concepto de colaboración para a axuda nos desprazamentos. Este programa está avalado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.