Xaneiro
 • 7 de Xaneiro. Festas patronais na honra a San Xulián de Coirós.
 • 22 de Xaneiro. Festas patronais na honra a San Vicente de Armea.
Febreiro
 • 3 de Febreiro. Festas patronais na honra a San Brais de Caresma.
Pascua
 • Pascua de Pentecostés “O Santísimo” en Sta. Mariña de Lesa.
 • Romaría de Frai Pedro Manzanas, que se celebra os 3 domingos despois da pascua, en Sta. María de Ois.
 • Corpus Christi, celébrase nas parroquias de Colantres e Armea.
Xullo
 • 18 de Xullo. Festas patronais en Sta. Mariña de Lesa.
 • 25 de Xullo, Festas patronais en Santiago de Ois.
Agosto
 • Primeiro fin de semá de agosto “O Santísimo”, en San Xulián de Coirós.
 • 14 e 15  de agosto, festas patronais en Sta. María de Ois na honra a “Nosa Señora”
Setembro
 • 8 de setembro. Romaría dos Remedios en Sta. Aia de Espenuca.
Decembro
 • 10 de Decembro. Festas patronais na honra a Sta. Aia de Espenuca.