De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE COIRÓS (en adiante A ENTIDADE), con dirección LUGAR COIRÓS DE ARRIBA, 16, 15316 – COIRÓS (A CORUÑA); coiros@coiros.es.

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE COIRÓS é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en coiros@coiros.es.

2.- finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

 • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
 • Xestionar o servizo de atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
 • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

  3.- lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

  A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

  4.- destinatarios de cesións

  Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

  5.- dereitos

  Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

 • –  Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • –  Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
 • –  Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
 • –  Dereito á portabilidade dos datos.Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com

017 – CONCELLO DE COIRÓS

CONCELLO DE COIRÓS dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE COIRÓS 15316, COIRÓS – A CORUÑA; coiros@coiros.es.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE COIRÓS en 15316, COIRÓS – A CORUÑA; coiros@coiros.es.

6.- medidas de seguridade

CONCELLO DE COIRÓS ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.