A casa consistorial é un edificio tradicional dunha soa planta, que foi abuardillada recentemente e que conta cun salón de plenos e as oficinas do xuzgado de paz.

Na planta baixa conviven as oficinas municipais nas que tamén se ubica o servizo de urbanismo e a escola infantil.

O acceso ás oficinas realízase polo lateral esquerdo.