A Galiña Azul de Coirós está integrada na rede de escolas infantís de 0 a 3 anos e pertence á rede do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. Ten como finalidade dar resposta ás necesidades de crecemento do Concello, apostando pola conciliación familiar e o benestar das crianzas.

Consta de 20 plazas para nenos/as de 0 a 3 anos, y comenzou a funcionar o día 17 de setembro do 2012, con tódalas súas prazas cubertas.