2ª CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS COMUNIDADES DE BENS, SOCIEDADES CIVÍS E PERSOAS FÍSICAS AUTÓNOMAS DE COIRÓS AFECTADAS POLO PECHE DO ESTADO DE ALARMA

O Concello de Coirós ven de convocar unha segunda convocatoria de axudas económicas dirixidas a aquelas comunidades de bens, sociedades civís e persoas físicas autónomas con locais e establecementos minoristas en activo con actividades comerciais e/ou actividade de hostalaría e restauración radicados no termo municipal de Coirós que se viron obrigados/as a suspender a apertura ao público dos mesmos como medida de contención establecida no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2020/12/BASES-SEGUNDA-CONVOCATORIA-1.pdf