OFERTA DE EMPREGO: ALBANEL

OFERTA DE EMPREGO: ALBANEL

Pola presente convócase o proceso de contratación de 1 persoa , para o “Programa de axudas á contratación de persoal para la execución de obras e servizos municipais dos Concellos da provincia (PEL – CONCELLOS 2024).Posto ofertado: 1 albanel...

Máis info

BASES PARA A PROVISIÓN POR CONCURSO – OPOSICIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN, PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, 2023

BASES PARA A PROVISIÓN POR CONCURSO – OPOSICIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN,  PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, 2023

1.- Obxecto da convocatoria Constitúe o obxecto destas bases a aprobación da convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral, de duración determinada, por obra ou servizo, durante tres meses e a...

Máis info