BASES PARA A PROVISIÓN POR CONCURSO – OPOSICIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN, PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, 2023

BASES PARA A PROVISIÓN POR CONCURSO – OPOSICIÓN EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN,  PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A CREACIÓN DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, 2023

1.- Obxecto da convocatoria Constitúe o obxecto destas bases a aprobación da convocatoria e regulación do proceso selectivo para a provisión mediante contratación laboral, de duración determinada, por obra ou servizo, durante tres meses e a...

Máis info