AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

TÍTULO DA ORDE DE CONVOCATORIADESTINATARIOS ORZAMENTO  DOG LIGAZÓN AO DOG FIN PRAZO
ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido, en réxime de concorrencia non competitiva, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IF319A e IF319B).As persoas físicas maiores de idade que realicen a actuación subvencionable establecida na orde e estean empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.500.000,00 €DOG Núm. 135
Venres, 15 de xullo de 2022
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220715/AnuncioG0533-120722-0001_gl.pdf15 de novembro de 2022 ou cando se esgoten os fondos.