Bases para a contratación urxente de persoal para praza de axente de emprego e desenvolvemento local no Concello de Oza- Cesuras

Convócase unha praza de axente de emprego e desenvolvemento local substituto (interinidade), durante a situación de baixa laboral por
incapacidade temporal da persoa que actualmente desempeña ditas funcións e, no seu caso, durante o prazo legal de reserva do dito posto de traballo.

Bases da convocatoria:

https://www.concellodeozacesuras.es/contenido/oc/archivos/arch_2591.pdf