CLAUSURA DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS 22-23

O 31 de maio daremos por concluído o curso 2022- 2023 para as actividades municipais.

É por iso que celebraremos unha clausura de actividades na que se exhibirán os traballos realizados durante este curso: