CM- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS

Están abertos dous ciclos de formación dual (teórica e práctica) do instituto  Ramón Menendez Pidal da Coruña ( Zalaeta), un das técnicas de venta e outro de mercadotecnia no sector agroalimentario.

O personal é seleccionado inicialmente polas empresas.

En febreiro terminan a formación teórica no centro e despois o alumno realiza as practicas en empresas do territorio onde reciben un salario.

É requisito ter a ESO

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2023/09/CM-COMERCIALIZACIÓN-DE-PRODUTOS-ALIMENTARIOS-3.pdf