Cortes debido ás obras da escola

Os próximos 14 e 15 de abril producirase o corte do camiño que vai dende a nacional N-IV ata o acceso ó polígono por Pedrapartida.

Tamén se poden producir cortes de auga puntuais en Meixonfrío, Lesa e Figueiras polas obras do vial da escola.