CONCILIA COIRÓS EN TEMPOS DE COVID

PROGRAMA CONCILIA EN TEMPOS DE COVID

CIM (SOLICITUDE NA SECCIÓN DE DESCARGAS)

TEMPO DO PROGRAMA:

O inicio é o 1 de xullo, de luns a venres, de 9:00-14:00

Os períodos son mensuais (xullo e agosto)

Semana do 1 ao 4 de setembro

IDADES: de 3 anos escolarizados/as e ata os 12 anos, empadroados/as en Coirós

(Infantil 2º ciclo e educación primaria)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR:

  • Solicitude integramente cuberta

  • Xustificante do traballo presencial en horario de mañá dos proxenitores (non teletraballando)
  • Fotocopia tarxeta sanitaria da/o menor

  • Certificado médico se é o caso

LUGAR DE INSCRICIÓN: REXISTRO DO CONCELLO (e as outras canles establecidas na Lei 39/2015)

CALENDARIO:

  • Inscricións do 8 ao 12 de xuño de 2020

  • Publicación da lista de emendas de solicitudes no taboleiro: 15 de xuño

  • Prazo de emenda de solicitude: do 16 de xuño ao 18 de xuño

  • Publicación da lista de persoas preadmitidas: 19 de xuño

  • Pago de taxas / entrega de xustificante de pago e cobertura da ficha no CIM: 19 ao 23 de xuño

  • Lista definitiva de admitidos/as e lista de agarda: 25 de xuño

OBRIGATORIO: O USO DE MÁSCARAS PROTECTORAS AO NON PODER ASEGURAR A DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS ENTRE AS/OS MENORES.

PREZO: MENORES EMPADROADOS/AS EN COIRÓS 20€/mensuais

PRAZAS LIMITADAS

CAMPAMENTO DE CONCILIACIÓN EN TEMPOS DE COVID

MENORES EMPADROAD@S EN COIRÓS

FINANCIAMENTO:

CONCELLO DE COIRÓS  XUNTA DE GALICIA- SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE