LISTADO DE PERSOAS ADMITIDAS PARA O PROGRAMA “CONCILIA COIRÓS”

Publícase o listado de persoas admitidas e excluídas para o Programa de verán “Concilia Coirós

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/06/LISTADO-CONCILIA-COIRÓS-GRUPOS-2021-3.pdf

PRAZOS:

Prazo de emenda de solicitudes: do 4 de xuño ao 17 de xuño
Publicación da lista de persoas admitidas e da listaxe de agarda: 21 de xuño
Pago de taxas: do 1 ao 25 de xuño

O xustificante de pago enviarase como último día o 25 de xuño, a través da Sede electrónica do concello, ou no Rexistro municipal, ou no correo cim@coiros.es, a través dos medios indicados anteriormente.
No caso de que alguén non pague en prazo, e a praza quede baleira, pasará a ocupar a praza a seguinte persoa que estea na lista de agarda e cumpra os requisitos e prioridades.

O pago realizarase na seguinte conta bancaria que ten como titular ó Concello de Coirós:

ES79 2080 0018 05 3110000252

Concepto: nome da/o menor- Concilia Coirós