OBRADORIO “Parti da igualdade”

Obradoiro temático en igualdade de xénero, creación do xogo e posterior aplicación práctica con probas e preguntas encamiñadas a rachar cos estereotipos e roles sexistas e previr a violencia machista.