PEL- EMPREGO SUSTENTABLE

Apertura do prazo para a presentación de solicitudes de candidatas a participar nas accións formativas de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións, Xestión de chamadas de Teleasistencia, Dinamización Comunitaria e Guía de Itinerarios de Baixa e Media montaña do Proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural.

A convocatoria abrirase nas sedes electrónicas a partir  deste venres día 30 e as accións formativas son as seguintes:

  • Atención sociosanitaria_norte (3 edicións): 3 de setembro as 14:00 horas
  • Atención sociosanitaria_sur (2 edicións): 13 de agosto as 14:00 horas
  • Xestión de chamadas de teleasistencia (1 edición): 3 de setembro as 14:00 horas
  • Dinamización Comunitaria (3 edicións): 3 de setembro as 14:00 horas
  • Guía por itinerarios de baixa e media montaña (2 edicións): 17 de setembro as 14:00 horas

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-I_SOLICITUDE-INSCRIPCIÓN_POEFE-2021_sede-electronica.pdf

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/07/ACCIÓN-FORMATIVAS_2º-FASE-POEFE.pdf

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-III_BAREMO-SELECCIÓN_POEFE-2021.pdf

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/07/ANEXO-II_CHECK-LIST_DOC-PARTICIPANTES_POEFE-2021.pdf

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/07/ACCIÓN-FORMATIVAS_2º-FASE-POEFE.pdf