Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021

O Concello de Coirós finalizou as obras levadas a cabo dentro do Plan de mellora de camiños, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia.

O importe do investimento foi de 27.074,75€, e a axuda concedida foi de 23.375,83€