PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2022-2023

O Concello de Coirós finalizou as obras levadas a cabo dentro do Plan de mellora de camiños, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia.

O importe do investimento foi de 44.261,63euros (IVE incluído), e a axuda concedida foi de 36.579,00 euros