Publicación das bases para a selección do alumnado-traballador e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio do obradoiro dual de emprego “Reserva de biosfera: emprego verde”.

Conforme se recolle no apartado 2 da Circular núm. 6/2021 do 15/06/2021 da Dirección Xeral de Formación e Colocación, que contén as “Instrucións en relación co procedemento de selección do persoal directivo, docente e de apoio así como do alumnado-traballador dos Programas de emprego para persoas mozas e obradoiros duais de emprego”, as bases reguladoras do proceso de selección do persoal e alumnado traballador

Bases para a selección do persoal traballador, docente e directivo

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2021/09/BASES-Asdas-OE-RES-BIOSFERA-2021.pdf