SANEAMENTO EN MERILLE E OUTROS

O Concello de Coirós recibiu axuda para saneamento en Merille e outros co obxecto de favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía.

Operación financiada pola Unión Europea, a través do   FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19