Subvencións a establecementos turísticos para marca Q de calidade turística

Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).

https://concellocoiros.com/wp-content/uploads/2022/05/TU970A-Turismo.pdf