APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL E DEFINITIVA DE CONTRATACIÓN DE CINCO MONITORES DE TEMO LIBRE E UN DIPLOMADO OU GRADUADO DE MAXISTERIO PARA O CONCILIA COIRÓS 2021, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO TRIBUNAL E DATA DO EXAME

Aprobadas por decreto do alcalde, de data 8 de xuño de 2021, as bases que rexerán os procesos de selección -polo sistema de oposición-libre para poder seleccionar ás cinco persoas que serán contratada como monitoras/es de actividades de tempo...

Máis info

AVISO ANTE A APARICIÓN DE CULEBRAS

AVISO ANTE A APARICIÓN DE CULEBRAS

Nos últimos días recibimos o aviso de que se atoparon varias culebras bastardas en entornos habitados do noso Concello. Trátase dunha especie protexida que en caso de atoparse accidentalmente en zonas urbanas debe regresar ó seu habitat . É por...

Máis info